Bölüm Hakkında

  

Son yıllarda, bilişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte ve önemleri giderek artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan Bankacılık ve Finans programının amacı, gelişen ve küreselleşen dünyada, çağdaş bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı olarak, ülkenin koşullarına uygun biçimde vermektir.

Bankacılık ve finans programında teorik eğitim; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi dersler yardımıyla sunulmaktadır. Diğer taraftan piyasa uygulamalarına yönelik eğitim ise, staj ve işyeri eğitimleri ile birlikte öğrencilerimize verilmektedir.

Üniversitelerimizde genellikle teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun ilgili bölümlerinde ise, doğrudan iş yaşamına yönelik eğitimin verilmesi, Yüksekokulların rekabet üstünlüğü bakımından daha ileri bir seviyede konumlanmasına neden olmaktadır.

Bankacılık ve Finans Programı ile:

  • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
  • Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik, hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
  • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
  • Günümüz mesleki gereksinmeleri çerçevesinde, ileride çalışacağı özel ve kamu kurumlarına bilgi ve deneyimleri ile katkıda bulunabilen,
  • Finans alanındaki gelişmeleri (özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle) takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
  • Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,
  • Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek ve uygulama deneyimi kazanmış nitelikli kişiler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Bankacılık ve Finans programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Diplomada "Bankacılık ve Finans Lisans Diploması ve Derecesini almaya hak kazanmıştır" ibaresi yer alır.

Mezunlarımızın ileride bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal alanların yanı sıra, kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerde görev almaları hedeflenmektedir.

Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, finansal kiralama şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, müfettiş yardımcısı, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak özerk bir biçimde çalışma olanağına da sahip olabilirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi 14900 Gerede / BOLU
  • Tel: +90 374 311 21 11 Fax: +90 374 311 21 20
  • Email: gubfibu.edu.tr
Top