Bölüm Hakkında

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı “ Havacılık Yönetimi” bölümünün amacı sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Türk Hava Yolları ve Özel Hava Şirketlerine bağlı uçaklarda ve hava limanlarında çalışabilirler.

Hava taşımacılığı, Hava Yolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programlarında yer almaktadır. Havacılık Yönetimi Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Bölümde bir yıl İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu staj süresi kırk iş günüdür. Mezunlar; Türk Hava Yolları A.O., özel havayolu işletmeleri, havaalanları, havaalanı yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışmaktadır.

Öğrencilerin sosyal, akademik ve mesleki etik değerlerin farkında olmaları sağlanarak, çalışacakları kuruluşlarda bu değerleri uygulamaları beklenmektedir.

Havacılık Yönetimi programı, kamu sektörünün yanı sıra özel sektör için de bilgili ve uzman eleman gereksinmesini karşılamaya yönelik bir eğitim-öğretim etkinliği içinde olup Türkiye’nin koşulları yanında uluslararası alanda dünyadaki gelişmelerin gereklerine de uyum sağlamaya çaba göstermekte kuramsal ve pratik bilgilerin bütünleştiği bir öğretim gerçekleşmesine çalışılmaktadır. Programın amaçlarının gerçekleşmesi mezunların talep edilme ve kendi alanlarında işe yerleşme oranları ile belirlenebilir.

Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan programımız gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan ihtiyacına cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın ülkemizde ve dünyada ilgili sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev alması planlanmaktadır. Bu bağlamda, derslerin, piyasa beklentilerini karşılayacak şekilde uygulamaya yönelik olması, programın "yüksekokul" bünyesinde başlatılmasını gerektirmektedir.

Havacılık yönetimi meslek elemanı; özel ve kamu havayolu şirketlerinde, uçuşla ilgili tüm organizasyonlarda (planör, balon vs), havaalanlarında, lojistik firmalarında, seyahat ve turizm acentelerinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, ulaşım alanında faaliyet gösteren turistik seyahat işletmelerinde çalışma olanağı bulur. Günümüzde havacılık sektörü sürekli gelişmekte olduğundan, bu alanda çalışacak yetenekli, özel eğitimli, birden fazla yabancı dil bilgisine sahip meslek mensuplarının iş bulmada pek zorlanmayacağı söylenebilir.

-     Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar, İnsan Kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler. Bunun yanısıra;

-          Eğitim ve insan kaynakları danışmanlık şirketlerinde,

-          Kamu ve özel istihdam kurumlarında,

-          İstatistik ve araştırma kurumlarında,

-          İl/bölge çalışma müdürlüklerinde özel sektör çalışanı ya da devlet memuru olarak çalışabilirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi 14900 Gerede / BOLU
  • Tel: +90 374 311 21 11 Fax: +90 374 311 21 20
  • Email: gubfibu.edu.tr
Top