Bölüm Hakkında

Endüstri 4.0 entegrasyonunun yaşandığı günümüz küresel rekabet ortamında üretim süreçlerinin sonucunda elde edilen çıktıların ülkeler arası ticareti büyük önem arz etmektedir. Uluslararası ticaretle ilişkili olarak çıktıların alıcılara doğru yerde doğru zamanda ulaştırılması (lojistik faaliyetleri) da tamamlayıcı bir faaliyettir. Sadece mal ve hizmetlerin değil aynı zamanda bilgi ticaretinin de önem kazandığı uluslararası ticarette kaliteli insan kaynağı ihtiyacı giderek artmaktadır.

Yerel ve küresel bazda değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilecek ve uluslararası rekabete katkı sağlayacak girişimcilerin yetiştirilmesi kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'nin günden güne uluslararası ticaret hacminin artması ile birlikte, gelişen rekabet ortamında önem kazanan uluslararası ticaret ve lojistik konularında verilecek eğitimle özelikle kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı açığını kapatacak yöneticiler, uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün temel amacı; mevzuatı bilen ve bunu pratikte uygulayabilen, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen; tedarik zinciri yönetimi bağlamında lojistik süreçlerinde görev alabilecek; küresel ekonomik ve ticari gelişmeleri takip edip analiz edebilecek uzmanlar yetiştirmektir.

Bölümümüzün lisans eğitimi kapsamında, Uluslararası Ticaret ve Lojistik alan derslerine ilaveten yönetim ve organizasyon, pazarlama, muhasebe, finans gibi temel işletme alan dersleri; iktisat ve hukuk dersleri de verilmektedir. Öğrencilerimize yaz aylarında 4. ve 6. yarıyıl sonlarında olmak üzere 20 günlük zorunlu staj yaptırılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize Farabi, Mevlana ve Erasmus gibi değişim programları çerçevesinde kültürlerarası deneyim kazanma fırsatı sunulmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış ticaret işlemleri servislerinde, gümrüklerde, gümrük müşavirliği firmalarında, lojistik firmalarında görev alabilirler. Bunun yanı sıra, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkânı bulabilirler.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top