Anket Çalışması

23 Haziran 2020

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü araştırma görevlilerinden Arş. Gör. Nilay YÖRÜK ve Arş. Gör. Furkan TÜZÜN tarafından hazırlanan "Pandemi Dönemi'nde Üniversite Öğrencilerinin Gözünden Uzaktan Eğitim" başlıklı anket çalışması ile ilgili ilgi yazı ilişiktedir.

Ankette katılmak için tıklayınız.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top