Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

03 Kasım 2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanarak 13.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” hükümleri gereğince 2021 yılı Kasım ayında yapılacak olan program ve birim temsilcileri ile öğrenci konseyi organlarında yapılacak seçimlere ilişkin açıklama ve seçim takvimi ilişikte gönderilmiştir.

 

 

SEÇİM TAKVİMİ

Seçim kurulu ve sandıklarda görev yapacak personelin dekanlıklarca/müdürlüklerce belirlenmesi için son gün

05 Kasım 2021

Öğrenci temsilcisi adaylığı başvurusu için son gün.

09 Kasım 2021

Öğrenci Temsilci Adaylarının ÜBYS Anket modülüne girilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi için son gün.

12 Kasım 2021

Program temsilciliği seçimleri

19 Kasım 2021

Öğrenci konseyi seçim sonuçlarının birimlere gönderilmesi

22 Kasım 2021

Birim temsilciliği seçimleri

24 Kasım 2021

- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ilk toplantısı

- Yönetim kurulu seçimi

- Denetleme kurulu seçimi

30 Kasım 2021

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top