Anket Çalışması (Arş. Gör. Feride Özlem ELAGÖZ)

15 Kasım 2021

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Feride Özlem ELAGÖZ'ün "Duygusal Yemenin Öz Belirleme Kuramı Çerçevesinde Araştırılması" başlıklı doktora tez çalışması kapsamında ülkemiz yükseköğretim sistemi içerisinde bulunan üniversitelerin lisans, lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personellerine yönelik anket çalışması uygulamayı talep etmektedir. Anket çalışması çevrimiçi olarak https://tr.surveymonkey.com/r/OZLEMFERIDE adresi üzerinden uygulanabilecektir.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top