< < Sivil Toplumla İlişkiler

Sivil Toplumla İlişkiler

23 Kasım 2021

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 16.11.2021 tarihli ve 85472 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir. Yazıda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 11. Kalkınma Planının Sivil Toplum başlıklı maddesinin 779.4'üncü bendinde "Üniversite öğrencilerinin gönüllülük ve STK faaliyetlerine katılımı ile STK'larda staj imkanlarının kolaylaştırılması teşvik edilecektir" ile 779.5'inci bendinde "Üniversitelerde sivil toplum merkezlerinin yaygınlaştırılması ve sivil toplum sertifika ve yüksek lisans programlarının açılması için çalışma yapılacaktır" tedbirlerinin yer aldığı ve İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversiteler ve ilgili diğer kamu kurumlarının sorumlu ve iş birliği yapılacak kuruluşlar olarak belirlendiği; konuyla ilgili olarak yapılan toplantılarda üniversite öğrencilerinin sivil toplum alanını keşfetmeleri, gönüllülük faaliyetlerini tanımaları ve örgütlenme becerisi kazanmaları hususunda model önerileri sunulduğu, bu kapsamda Sürekli Eğitim Merkezleri çatısı altında verilen eğitimlerin kapsamına alınacak olan sivil toplum mevzuatı ve gönüllülük konuları başta olmak üzere sivil toplum alanına yönelik hususlarda üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplumun her kesiminin bu eğitimlerden bilgi elde edebileceği, üniversiteler tarafından belirlenecek kriterleri sağlayan üniversite öğrencileri ile STK temsilcileri için eğitimlerin ücretsiz olarak verilebileceğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top