Dekan'ın Mesajı

Dekan’ın Mesajı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak çok yönlü ve kaliteli bir eğitim vasıtasıyla öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını araştırma faaliyetlerimizle daha da ileriye götürmeyi ve bu bilgiyi etki alanımızdaki entelektüel, ekonomik, politik ve sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda Fakültemizde öğrenmeyi, geleneksel dersliklerle sınırlandırılmış bir tecrübe olmaktan çıkıp sektörel ihtiyaçlara yönelik uygulamalı ve aktif bir çaba haline getirmek öncelikli amacımız olmuştur. Üçü aktif olmak üzere toplamda altı bölüm ve alanında uzman akademik kadromuz ile geleceğimize ışık tutacak olan geleceğimiz olan gençlerimize eğitim imkânı sunmakta olup, tüm idari ve akademik yönetimimizle de öğrenci ve eğitim odaklı çalışmalarımızla bu sürece katkı vermekteyiz. Tüm bu çabaların neticesi olarak öğrencilerimizi alanlarında çağdaş bilim, teknik ve yöntemler ile donatarak çalışma hayatına hazırlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak atfetmeyiz. Büyüyen Türkiye hedeflerine katkı sağlamak için öğrencilerimizi, akılcı, çalışkan, ilgili, meraklı, kendini sürekli geliştirmeyi amaç edinen, çözüm ortağı, değer bilir, dürüst ve etik değerlere bağlı, özgür düşünen bireyler yetiştirmeyi hem şahsım adına hem de fakültemiz kapsamında zaruret olarak görmekteyiz.

Günümüze kadar olan süreçte Fakültemize katkılarını esirgemeyen tüm çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkürü bir borç bilir, hem mevcut hem de gelecekteki tüm öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top