Misyon & Vizyon

Vizyon

Teknolojik imkanları verimli kullanıp, araştırmacı ve deneyimli öğretim üyeleri ışığında; Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim sağlayan, bilgilerini uygulamalı olarak edinen ve bilgi üreten toplumsal refahı ve topluma hizmeti en önemli görevi gören vatanını, milletini ve tüm insanları seven ve haklarını koruyan bireyler yetiştirmek. Araştırma projelerini artırıp eğitimde evrensel standartta ulaşmak. Lisans eğitimde eşdeğer bir düzeye erişmek.

 Misyon

Eğitim-Öğretim alanında araştıran, çalışan ve toplumun çıkarlarını düşünen aktif bir nesil yetiştirmek. Evrensel değerler çizgisinde bilim, teknoloji ve sosyallikten yararlanarak ülkeyi çağdaş seviyeye çıkararak araştıran, eğiten ve topluma hizmet eden üretici bir gençlik yetiştirmek. Bu gençliğin insan haklarına saygılı, ülkenin kalkınmasına aracı olarak mutlu ve eğitimli bir toplum oluşturmak.

FAKÜLTE DUYURULARI

Top