Sınavlarda Uyulacak Kurallar

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

GEREDE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

 

1. Sınavlara öğrenci kimlik kartı ile girilmesi zorunludur.  Öğrenci kimliğini kaybetmiş öğrenciler güncel tarihli öğrenci belgesi ve nüfus  cüzdanı ile sınavlara girebilir.

2. Soru ve cevap kağıtlarında doldurulması gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından öğrenciler sorumludur.

3. Öğrenciler sınava gireceği sıraların altında ve üstünde kitap, defter, ders notu, cep telefonu, vb. araçları bulundurmamalıdır. Sıraların üzerindeki karalamalardan o sırada sınava giren öğrenci mesuldür.

4. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır. Aksi şekilde hareket eden öğrenciler tespit edildiğinde ilgili gözetmen tarafından öğrenciye haber verilmeksizin sınav kopya tutanağına işlenecektir.

5. Sınav esnasında, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi, hesap makinesi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksiklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur.

6. Sınav kağıdına ve sınav tutanak kağıdına(yoklama listesine) kimlik bilgileri yazmak ve imza atmak için  sadece mavi renkli tükenmez kalem veya dolma kalem kullanılır.

7. Sınav yoklama çizelgesini imzalamaktan öğrenciler mesuldür. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir. Sınav salonundan çıkan öğrenci, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

8. Gözetmen sınav salonunu terk edene kadar sınav kuralları geçerlidir.

9. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi sınavın başında belirtilir. Sınavın ilk 15 dakikası ve sınavın son 5 dakikası içinde öğrencilerin sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır.

10. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri sınav tutanağına haber verilmeksizin yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Gözetmenler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrenciye aittir.

11. Sınav salonlarında görev yapan gözetmen, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir, sınav düzenini bozan öğrencileri salon dışına çıkartabilir.

12. Sınav sırasında, öğrenciler gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadırlar. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır.

13. Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanlar hakkında sınav kopya tutanağı hazırlanacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

14. Sınavlarda kopya çeken yada çekmeye teşebbüs edenlere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında “Kınama” ve/veya “Bir yada iki yarıyıl uzaklaştırma” cezası verilecektir. FAKÜLTE DUYURULARI

Top