Akademik Seçilmiş Yayınlar

Unvan/Ad ve Soyad

Yıl

Künye

Taranan Veritabanı

Prof. Dr. Ferudun KAYA

 

2013

Bahar, E., & Kaya, F. (2013). Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları. Journal Of Higher Education & Science/Yüksekögretim Ve Bilim Dergisi, 3(1).

Web of Science

2012

Yurttadur, M., & Kaya, F. (2012). A Research On İmpact Of The Capital Structure And Financing Cost Of Small And Medium Sized Enterprises (SME) On Growth. African Journal Of Business Management, 6(3), 1076-1088.

Web of Science

2012

Yanartaş, M., & Kaya, F. (2012). A Recommendation Of Model For Determining Companies’ Financial Risk: An Empirical Analysis İn The Istanbul Stock Exchange. International Research Journal Of Finance And Economics, (98).

Web of Science

2011

Bahar, E., Kaya, F., & Keklik, F. (2011). Konaklama Sektöründe Krizle Mücadele Stratejileri. International Journal Of Economic & Administrative Studies, 3(6).

Web of Science

2011

Akin, F. And Kaya, F., (2011). “Factors Affecting Individuals’ Bank Choice, International Research”, Journal Of Finance And Economics, Iss 75, Pp100-107

Scopus

2005

Beşinci , M. And Kaya, F., (2005). “Regulation İn İnternational Financial Markets And The BASEL II Adaptation Process”, Journal Of Economics Business And Finance 20 (236), 51-64

Web of Science

Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ

 

2016

Altıntaş, K. M. (2016). Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Türk El Sanatkârlarının Karşı Karşıya Bulunduğu Ticari Sorunların Analizi. Bilig, (77), 157-182.

Web of Science

2011

Altintas, K. M. (2011). The Dynamics Of Financial Literacy Within The Framework Of Personal Finance: An Analyses Among Turkish University Students. African Journal Of Business Management, 5(26), 10483-10491.

Web of Science

Doç. Dr. Oya ERU

2019

Çelik, I. K., Eru, O., & Cop, R. (2019). The Effects Of Consumers’ Fomo Tendencies On İmpulse Buying And The Effects Of İmpulse Buying On Post-Purchase Regret: An İnvestigation On Retail Stores. BRAIN. Broad Research İn Artificial Intelligence And Neuroscience, 10(3), 124-138.

Web of Science

Dok. Öğr. Üyesi Volkan YAKIN

2017

Ay, C., & Yakın, V. (2017). Reklamlarla Marka Kişiliği Geliştirmek: Arketipler Tüketicileri Yakalayabiliyor Mu?. Istanbul University Journal Of The School Of Business Administration, 46(2).

Web of Science

Araş. Gör. Işıl KARAPINAR ÇELİK

2019

Çelik, I. K., Eru, O., & Cop, R. (2019). The Effects Of Consumers’ Fomo Tendencies On İmpulse Buying And The Effects Of İmpulse Buying On Post-Purchase Regret: An İnvestigation On Retail Stores. BRAIN. Broad Research İn Artificial Intelligence And Neuroscience, 10(3), 124-138.

Web of Science

FAKÜLTE DUYURULARI

Top