Programda temel amaç olarak gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermeyi amaçlamaktadır.

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılması öngörülen Bankacılık ve Finans programının amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmektir.

Bankacılık ve finans programında; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmektedir.

Bankacılık ve Finans Programı ile;

  • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
  • Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
  • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
  • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
  • Finans alanındaki gelişmelerin özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle, gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
  • Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,
  • Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli kişiler yetiştirmesi hedeflenmektedir.

Bankacılık ve Finans programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Diplomada "Bankacılık ve Finans Lisans Programını tamamlamıştır" ibaresi yer alır ve İktisatçı (Ekonomist) ünvanını alırlar.

Uygulamaya yönelik eğitim ve öğretim yapacak olan programın gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bir eğitimi amaçlamaktadır. Mezunlarımızın bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finansal sektörlerin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde görev alması planlanmaktadır.

Program mezunları, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Üniversitelerimizde yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden olmaktadır. Uygulamalı bilimler yüksekokulu bölümlerinde ise doğrudan işe dönük eğitimin verilmesi zaten bu yüksekokulların en güçlü olduğu yönlerdir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı