Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı öğrencilerini araştırma, planlama yapacakları ve hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, hastanelerde, yaşlı bakım kurumlarında, çocuk yurtlarında, sosyal hizmet merkezlerinde, belediyelerde toplumun en dezavantajlı kesimleriyle birlikte çalışmalarına imkân sağlayacak bilgi ve beceri donanımına kavuşurken bir yandan da tüm bu hizmetlerin ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğine dair eleştirel bir birikim elde ederler. Hedef; mezunların çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve ihtimam ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların her geçen gün artması bu alanda çalışacak olan uzmanlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu bölümden mezun olanların çalışacakları alanların çok olması da ayrıca büyük bir avantajdır. Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, huzurevi açma hakları da vardır.

Disiplinler arası bir konumda olan Sosyal Hizmet Programını sağlık bilimleri fakültesinin bütün bölümleri, fen edebiyat fakültelerinin Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini kapsar.

Sosyal Hizmet Programını mezunları çalıştıkları kurumlara bağlı olarak uzmanlıklarını belirli alanlarda derinleştirilebilirler. Sosyal devlet faaliyetlerin artması ve bu faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi her zaman Sosyal Hizmet uzmanlarına olan talebi artıracaktır. Yeni Sosyal Politikalar mevzuatının yürürlüğe girmesiyle birlikte Sosyal Hizmet uzmanlarına olan talep şimdiye kadar görülmemiş ölçüde olacaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı