Yerel anlayıştan küresel düşünceye doğru geçmekte olan dünyamızda birçok alanda olduğu gibi işletme yönetimi alanında da başarı sağlamak için yetkin personel ihtiyacı önem arz etmektedir. Bu ihtiyaç gelişmekte olan bölge ve şehirlerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir. İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet edebilmeleri, profesyonel bir anlayışa sahip yönetim ve işgücü ile idare edilebilmelerine bağlıdır. Günümüz dünyasında, yerel ve küresel bazda değişen rekabet koşullarına ayak uydurabilecek ve esnek politikalar üretip uluslararası rekabette söz sahibi olabilecek orta ve üst düzey yöneticiler ile genç girişimcilerin yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye'de günden güne dış ticaret hacminin gelişmesi ile birlikte gelişen rekabet ortamında önem kazanan uluslararası ticaret ve lojistik konularında verilecek eğitimle özelikle özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığını kapatacak ve araştırma yapabilecek eleman yetiştirmek hedeflenmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü bitiren öğrenciler, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Bunun yanı sıra, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Uluslararası ticaret ile lojistik, farklı alanlar olarak algılansa da nedensellik bağı ile birbirine bağlıdır. Dolayısıyla iyi bir lojistikçinin uluslararası ticari konulara hakim olması gerekirken; iyi bir dış ticaretçinin de lojistik hizmetler konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bu bilgiler ışığında söz konusu bölümde uluslararası ticaret ve lojistik eksenli interdisipliner bir eğitime yer verilmesi, özellikle mezuniyet sonrası öğrencilerimize önemli avantajlar sağlayacaktır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünün temel amacı; mevzuatı bilen ve bunu pratikte uygulayabilen, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, ticari işlem sürecinde teslim ve ödeme şekillerini uygulayabilen, tedarik, üretim ve satış süreçlerinde yöneticilik yapacak, çalıştıkları firmalarda fayda maliyet analizini gerçekleştirerek süreçleri verimli bir şekilde yönetecek uzmanlar yetiştirmektir.  Ayrıca; ekonominin çekirdeğini oluşturan işletmelere kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte eleman yetiştirmek, işletmenin çeşitli bölümlerinde karşılaşılan sorunları çağdaş yönetim ve yaklaşımıyla analiz edebilen, rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış işletmecilik ruhu taşıyan, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık, riske katlanmayı göze alabilen elemanlar yetiştirmek, bu bölümün diğer amaçlarını oluşturmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz bilişim çağında iletişim ve bilgi teknolojilerinin  gelişmesiyle birlikte ülkeler ve firmalar arasında rekabet oldukça şiddetlenmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı, son yıllarda her türlü yönetim, satış, tedarik, finansman, muhasebe, üretim, halkla ilişkiler, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi gibi faaliyetlerin elektronik ortamlarda yapıldığı dönemler başlamıştır. Buna karşın ülkemizde bazı bölgelerde özellikle küçük ve orta boy işletmeler, dış pazarlara açılmada bu konuda uzman personel bulamamaları yada maliyetinin yüksek olması, yeterli bilginin olmaması ve mevzuata hakim olunmaması gibi nedenlerden dolayı sadece iç pazara mal verecek şekilde yapılaşmaktadır. Bunun için ülkemizde özellikle gelişmekte olan bölge ve illerde firmaların yetişmiş nitelikli iş gücü ihtiyacını giderecek uluslararası ticaret ve lojistik programlarının sayısının arttırılmasına gereksinim bulunmaktadır.  


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı