Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu tercih etmek, Türkiye’nin en iyi okullarına eşdeğer bir yüksekokul seçmek anlamına gelmektedir.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 30 ile 04.04.2011 tarih ve 2011-1595 sayılı kararname eki ile kurulmuştur.

Yüksekokulumuzda,  Bankacılık ve Finans, Pazarlama, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Havacılık Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Yönetim Bilişim Sistemleri  olmak üzere altı bölümümüz bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz Bankacılık ve Finans Bölümüne 2012-2013 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alımına başlamış 2016-2017 öğretim yılında ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Pazarlama Bölümüne de öğrenci alımı yapılmıştır. Sosyal Hizmet, Havacılık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemlerine ise gerekli alt yapı şartları oluşturulduğu taktirde öğrenci almayı planlamaktayız.

Yüksekokulumuz şu anda, Bankacılık ve Finans Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ve Pazarlama Bölümlerinin hem gündüz hem de ikinci öğretim bölümlerinde 650'nin üzerinde öğrenci ile lisans eğitimi sunmaktadır. Programlarımız öğrencilerimize akademik yeterliliği ve uzmanlık düzeyi yüksek bir eğitim sunmaktadır.

Yüksekokulumuz özel sektörle işbirliği yaparak öğrencilerimize teorik bilgileri pratikte uygulama fırsatı sunma fırsatı verecek; bu sayede öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte avantajlı bir şekilde mezun olacaktır.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün,  Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifleri 29/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 saylıl Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Bankacılık ve Finans Bölümü ile Bankacılık ve Finans  Anabilim Dalı açılmıştır.

Programda temel amaç olarak gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermeyi amaçlamaktadır.

Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Bankacılık ve Finans programının amacı, öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğrultusunda yetiştirmektir.

Bankacılık ve finans programında; matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka-kredi, finansman, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman, risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitimin yanı sıra piyasa uygulamalarına dönük eğitimin staj ve uygulamalarla verilmesi hedeflenmektedir.

Pazarlama Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifi 25/11/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Pazarlama Bölümü ve Pazarlama Anabilim Dalı açılmıştır.

Pazarlama’nın temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitim sunarak serbest, küreselleşmiş piyasa ortamında üst düzeyde rekabet edebilir öğrenciler yetiştirmek Pazarlama Bölümü’nün birincil amacıdır. Pazarlama programı, örgütsel hedeflere ulaşılırken tüketici gereksinimlerini tanımak, belirlemek ve karşılamak ilkesi üzerine kurulmuştur.

İş dünyasına girmek isteyenler için pazarlama sayısız, çeşitli fırsatlar sunan heyecan verici bir meslek dalı. Yaratıcı düşüncelerinizi, tasarımlarınızı uygulamada görmek mi istiyorsunuz? Rekabet edici iş stratejileri mi geliştirmek istiyorsunuz? Tüm bunları ilgi çekici buluyorum diyorsanız pazarlama sizin için bir meslek dalı olabilir.

Havacılık Yönetimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifi 19/08/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2819 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Havacılık Yönetimi Bölümü ve Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı açılmıştır.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na bağlı “ Havacılık Yönetimi” bölümünün amacı sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Türk Hava Yolları ve Özel Hava Şirketlerine bağlı uçaklarda ve hava limanlarında çalışabilirler.

Havacılık Yönetimi  Bölümüne gerekli altyapı şartları oluşturulduğu takdirde öğrenci almayı planlamaktayız.

Sosyal Hizmet

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifi 19/08/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2819 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Anabilim Dalı açılmıştır.

Sosyal Hizmet Bölümü’nün amacı öğrencilerini araştırma, planlama yapacakları ve hizmet verecekleri sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi bağlamların tamamına hazırlamak; hizmetlerinden yararlanacak olanların yaşam koşullarını anlayıp ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılama araçlarını doğru tespit edebilmelerini sağlamaktır. Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, hastanelerde, yaşlı bakım kurumlarında, çocuk yurtlarında, sosyal hizmet merkezlerinde, belediyelerde toplumun en dezavantajlı kesimleriyle birlikte çalışmalarına imkân sağlayacak bilgi ve beceri donanımına kavuşurken bir yandan da tüm bu hizmetlerin ve politikaların nasıl iyileştirilebileceğine dair eleştirel bir birikim elde ederler. Hedef; mezunların çalışacakları kurumlarda sosyal adalet fikri ve ihtimam ahlakıyla donanmış takım oyuncuları ve liderler olarak hizmet vermelerini sağlamaktır.

Sosyal Hizmet  Bölümüne gerekli altyapı şartları oluşturulduğu takdirde öğrenci almayı planlamaktayız.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün,  Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifleri 29/03/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 saylıl Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik  Anabilim Dalı açılmıştır. Yüksekokulun ikinci programıdır..

Dünya ticaret trendleri doğrultusunda stratejik konumda olan ülkemiz bünyesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak hedefimiz; öğrencilerimize Uluslararası Ticaret ve Lojistik konularında hem teorik anlamda hem de teorinin fiziksel kimlik kazanması için pratik anlamda sektör stajları, uygulama laboratuvarları ve çeşitli kongre ve konferanslar yardımıyla en iyi şekilde eğitim vermek ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek ve sorunlara çözüm getirebilecek nitelikte yetiştirmektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifi 19/08/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile 2819 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı açılmıştır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, işletmelerde bilişim sistemlerini kuracak, geliştirecek ve sürdürecek yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Toplumun tüm kesimlerine hizmet veren kurumların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği, teorik ve uygulamalı bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticileri ve akademik hayatta ihtiyaç duyulan bilimsel kadroları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne gerekli altyapı şartları oluşturulduğu takdirde öğrenci almayı planlamaktayız.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu © 2017 Sayfa Başı